Haïti is het op twee na armste land ter wereld. Actie voor Haïti is de eerste jaren actief geweest in het ondersteunen van een weeshuis in het grensplaatsje Ouanaminthe. We hebben het weeshuis financieel kunnen ondersteunen met een bedrag van zo’n 7500 euro.
Inmiddels is Stichting Actie voor Haïti actief voor een aantal projecten in Haïti. Voor ons zijn daarbij twee aspecten essentieel: het moet uiteraard gaan om een project in Haïti en het project moet kinderen een kans geven op een betere toekomst. Stichting Actie voor Haïti steunt het werk van de Nederlandse Marijke. Zij woont en werkt een aantal maanden per jaar in Haïti. Ten zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince heeft ze in 1998 een kleuterschool gesticht. Dit initiatief is uitgegroeid tot meerdere scholen waar honderden kinderen onderwijs krijgen.
Er is veel geld nodig om de school verder uit te bouwen zodat kinderen kansen krijgen om onderwijs te volgen. Als relatief kleine stichting willen we bijdragen aan de verdere uitbreiding van de school. Ook zorgt onze stichting dat een aantal kinderen uit de omgeving de mogelijkheid krijgt onderwijs te volgen: we sponsoren de leermiddelen die deze kinderen nodig hebben. In 2008 hebben we een bedrag van 7000 euro over kunnen maken. In 2010 is er 4000 euro overgemaakt voor noodhulp na de verwoestende aardbeving en ondersteuning van ‘onze’ kinderen. In juli 2010 hebben we nog een extra donatie van 3000 euro kunnen doen. Nog altijd slagen we er in om jaarlijks minimaal 3000 euro te doneren om een paar kinderen de mogelijk te geven om onderwijs te volgen en dus een toekomst op te bouwen.”
Iedereen die op wat voor manier dan ook daar een steentje aan heeft bijgedragen: heel erg hartelijk bedankt namens de kinderen in Haïti.

Donateur worden?

Donateur worden is echt heel makkelijk… Gewoon het gewenste bedrag overmaken op NL84RABO0117073954 t.n.v. Stichting Actie voor Haïti, Geldrop. Iedere donatie komt volledig ten goede aan onze projecten voor kinderen in Haïti.

Als je als donateur op de hoogte wilt blijven: stuur dan een mailtje met je gegevens naarmartin@martindebruijne.nl.

 

Voor vragen of ophalen spullen stuur een mailing naar: martin@martindebruijne.nl